Hacked by Payitaht

Free Palestine

“Bizim davamız kuru bir kavga ve cihangirlik davası değil, I’la-yı Kelimetullahdır. Yani Allah’ın dinini yüceltmekdir!”
Sultan Osman Gazi Hz.

Greetz to All Muslim and Turkish Hackers